Có 1 kết quả:

fèn zi qián

1/1

fèn zi qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gift money (on the occasion of a wedding etc)