Có 1 kết quả:

fèn zi qián ㄈㄣˋ ㄑㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

gift money (on the occasion of a wedding etc)