Có 2 kết quả:

fèn liàngfèn liang

1/2

fèn liàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

liều lượng

fèn liang

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 分量[fen4 liang5]