Có 1 kết quả:

fǎng yáng pí zhǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

imitation parchment