Có 1 kết quả:

qǐ yè guǎn lǐ shuò shì ㄑㄧˇ ㄜˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Master of Business Administration (MBA)