Có 1 kết quả:

kàng lì

1/1

kàng lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

husband and wife (literary)