Có 1 kết quả:

Yī wá Mén dé sī ㄧ ㄨㄚˊ ㄇㄣˊ ㄉㄜˊ ㄙ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Eva Mendes, American actress