Có 1 kết quả:

Yī níng shì

1/1

Yī níng shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gulja or Yining city in Xinjiang, capital of Ili Kazakh autonomous prefecture