Có 1 kết quả:

Yī chuān xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yichuan county in Luoyang 洛陽|洛阳, Henan