Có 1 kết quả:

Yī sī lán bǎo ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄅㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Islamabad, capital of Pakistan