Có 1 kết quả:

Yī sī lán mǎ bā dé

1/1

Từ điển Trung-Anh

Islamabad, capital of Pakistan (Tw)