Có 1 kết quả:

Yī sī fǎ hǎn

1/1

Yī sī fǎ hǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Isfahan or Eşfahān, province and city in central Iran