Có 1 kết quả:

Yī sī lán Shèng zhàn Zǔ zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Islamic Jihad (Palestinian armed faction)