Có 1 kết quả:

Yī lǎng Xiàn jiān huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Guardian Council of the Constitution of Iran