Có 1 kết quả:

Yī luò wǎ dǐ Jiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Irrawaddy or Ayeyarwaddy River, the main river of Myanmar (Burma)