Có 1 kết quả:

Yī lí Hā sà kè zì zhì zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ili Kazakh autonomous prefecture in Xinjiang