Có 1 kết quả:

yī mǎ mù

1/1

yī mǎ mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

imam (Islam) (loanword)