Có 1 kết quả:

Yī liú shēn

1/1

Yī liú shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ilyushin, Russian plane maker