Có 1 kết quả:

Yī tōng Mǎn zú Zì zhì xiàn ㄧ ㄊㄨㄥ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yitong Manchurian autonomous county in Siping 四平, Jilin