Có 1 kết quả:

fú dì tǐng shēn ㄈㄨˊ ㄉㄧˋ ㄊㄧㄥˇ ㄕㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pushup (exercise)