Có 1 kết quả:

Fú luó xī luò fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kliment Voroshilov (1881-1969), Soviet politician and military commander