Có 1 kết quả:

Xiū níng

1/1

Xiū níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xiuning county in Huangshan 黃山|黄山[Huang2 shan1], Anhui