Có 1 kết quả:

Xiū níng xiàn ㄒㄧㄡ ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xiuning county in Huangshan 黃山|黄山[Huang2 shan1], Anhui