Có 1 kết quả:

xiū lǚ chē

1/1

xiū lǚ chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sport utility vehicle (SUV)