Có 1 kết quả:

Xiū shì shù yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Hume's bush warbler (Horornis brunnescens)