Có 1 kết quả:

xiū mián huǒ shān ㄒㄧㄡ ㄇㄧㄢˊ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dormant volcano