Có 1 kết quả:

xiū mián huǒ shān

1/1

xiū mián huǒ shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dormant volcano