Có 1 kết quả:

huǒ fū

1/1

huǒ fū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mess cook (old)