Có 3 kết quả:

guìhuìkuài
Âm Pinyin: guì, huì, kuài
Tổng nét: 6
Bộ: rén 人 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノ丶一一フ丶
Thương Hiệt: OMMI (人一一戈)
Unicode: U+4F1A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: cối, hội
Âm Nôm: hội, hụi
Âm Nhật (onyomi): カイ (kai), エ (e)
Âm Nhật (kunyomi): あ.う (a.u), あ.わせる (a.waseru), あつ.まる (atsu.maru)
Âm Hàn: , ,
Âm Quảng Đông: wui2, wui4, wui6

Tự hình 3

Dị thể 8

1/3

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 會.

Từ ghép 1

huì

giản thể

Từ điển phổ thông

1. hội hè
2. tụ hội
3. hiệp hội

Từ điển phổ thông

tính gộp, tính cộng lại sổ sách trong một năm

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 會.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (Kế) toán: 會計 Kế toán, kế toán viên; 財會會議 Hội nghị kế toán tài chánh; 誰習計會 Ai quen việc tính toán tiền bạc? (Chiến quốc sách);
② [Kuài] 【會稽】[Kuàiji] Tên đất thời cổ (thuộc huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ngày nay). Xem 會 [huì].

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 會 (bộ 曰).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Hợp, hợp lại: 會在一起 Hợp lại tại một nơi;
② Họp, cuộc họp, hội nghị: 開什麼會 Họp hội nghị gì; 今天有一個會 Hôm nay có một cuộc họp;
③ Hội, đoàn thể: 學生會 Hội học sinh;
④ Lị, thành phố lớn: 省會 Tỉnh lị;
⑤ Tiếp, gặp: 相會 Gặp nhau; 會朋友 Tiếp (gặp) bạn;
⑥ Trả (tiền): 飯錢我會過了 Tiền cơm tôi đã trả rồi;
⑦ Hiểu, (lĩnh) hội: 誤會 Hiểu lầm;
⑧ Biết: 他會游泳 Anh ấy biết bơi;
⑨ Có thể: 他不會不懂 Anh ấy không thể không biết;
⑩ Sẽ: 今年的計劃一定會實現 Kế hoạch năm nay nhất định sẽ thực hiện; 他不會來了 Anh ấy sẽ không đến đâu.【會當】hội đương [huì dang] (văn) Phải, sẽ phải, cần phải; 【會須】hội tu [huìxu] (văn) Ắt phải, nhất định sẽ;
⑪ (Cơ) hội, dịp: 趁着這個機會 Nhân cơ hội (dịp) này;
⑫ (khn) Lúc, lát: 一會兒 Một lúc, một lát; 這會兒 Lúc này; 那會兒 Lúc đó; 多會兒 Thêm lát nữa;
⑬ Đoàn, ban: 工會 Công đoàn; 委員會 Ủy ban;
⑭ Họ, hụi (tổ chức tiết kiệm tương trợ của dân gian);
⑮ (triết) Hội (khái niệm về chu kì thời gian của nhà triết học Thiệu Khang Tiết nêu trong sách Hoàng cực kinh thế: 30 năm là một thế [đời], 12 thế là một vận, 30 vận là một hội, 12 hội là một nguyên). Xem 會 [kuài].

Từ điển Trung-Anh

(1) can
(2) to be possible
(3) to be able to
(4) will
(5) to be likely to
(6) to be sure to
(7) to assemble
(8) to meet
(9) to gather
(10) to see
(11) union
(12) group
(13) association
(14) CL:個|个[ge4]
(15) a moment (Taiwan pr. for this sense is [hui3])

Từ ghép 579

Àì guó Wèi shēng Yùn dòng Wěi yuán huì 爱国卫生运动委员会Ān Lǐ huì 安理会Ān quán Lǐ shì huì 安全理事会Àò lín pǐ kè Yùn dòng huì 奥林匹克运动会Àò lín pǐ kè Yùn dòng huì Zǔ zhī Wěi yuán huì 奥林匹克运动会组织委员会Àò mén Lì fǎ huì 澳门立法会Àò wěi huì 奥委会ào yùn huì 奥运会bā huì xué 八会穴bài huì 拜会bān huì 班会bān wù huì 班务会bāng huì 帮会bāng huì 幫会bào gào huì 报告会Bǐ huì 笔会bì huì 闭会bì huì qí dǎo 闭会祈祷biāo huì 标会Bō cí tǎn huì yì 波茨坦会议bó lǎn huì 博览会bù huì 不会bù yī huì 不一会bù yǔ lǐ huì 不予理会bù zhǎng huì 部长会bù zhǎng huì yì 部长会议bù zhǎng jí huì yì 部长级会议bù zuò sǐ jiù bù huì sǐ 不作死就不会死cān huì 餐会cán ào huì 残奥会Cè shì hé Cái liào Xié huì 测试和材料协会chá huà huì 茶话会chá huì 茶会cháng wěi huì 常委会cháng wù wěi yuán huì 常务委员会Chéng shì Yùn dòng huì 城市运动会Chéng yùn huì 城运会chóu wěi huì 筹委会chuān záo fù huì 穿凿附会chuán dào qiáo mén zì huì zhí 船到桥门自会直Chuàng jià Xué huì 创价学会Chūn jié Lián huān Wǎn huì 春节联欢晚会cūn wěi huì 村委会dǎ jī shè huì cái fù 打击社会财富Dà chái dàn xíng zhèng wěi yuán huì 大柴旦行政委员会dà dāo huì 大刀会dà dū huì 大都会dà huì 大会dà huì bào gào qǐ cǎo rén 大会报告起草人Dà zhèng Yì zàn huì 大政翼赞会dān dāo fù huì 单刀赴会dǎng dài huì 党代会dǎng pài jí huì 党派集会Dé guó Biāo zhǔn huà Xué huì 德国标准化学会Dé guó Tǒng yī Shè huì dǎng 德国统一社会党dēng huì 灯会děng yī huì 等一会diàn huà huì yì 电话会议Diàn jī jí Diàn zǐ xué Gōng chéng shī Lián hé huì 电机及电子学工程师联合会dōng ào huì 冬奥会Dōng yà Fēng huì 东亚峰会Dōng yà Yùn dòng huì 东亚运动会dōng yùn huì 冬运会dǒng shì huì 董事会dū huì 都会dū huì chuán qí 都会传奇dū huì měi xíng nán 都会美型男dú lì Zhōng wén bǐ huì 独立中文笔会dú shū huì 读书会Ér tóng Jī jīn huì 儿童基金会fā bù huì 发布会fǎ huì 法会fǎn shè huì 反社会fǎn shè huì xíng wéi 反社会行为fēi dū huì jùn 非都会郡Fēi zhōu rén guó mín dà huì 非洲人国民大会fēn huì 分会fēn huì chǎng 分会场fēng huì 峰会fēng jiàn shè huì 封建社会fú wěi huì 福委会fù gǔ huì 复古会fù huì 傅会fù huì 复会fù huì 赴会fù huì 附会gāo fēng huì 高峰会gāo fēng huì yì 高峰会议Gē lǎo huì 哥老会gōng huì 公会gōng huì 工会gōng kāi tǎo lùn huì 公开讨论会gōng mín shè huì 公民社会gōng sī huì yì 公司会议gōng tīng huì 公听会gōng zhòng jí huì 公众集会gōng zuò wěi yuán huì 工作委员会Gòng jì huì 共济会gǔ dōng dà huì 股东大会gǔ dōng tè bié dà huì 股东特别大会guǎn lǐ wěi yuán huì 管理委员会guǎn wěi huì 管委会guāng fù huì 光复会Guì gé huì 贵格会guì zú shè huì 贵族社会guó ào huì 国奥会Guó fáng Kē xué Jì shù Gōng yè Wěi yuán huì 国防科学技术工业委员会guó huì 国会guó huì dà shà 国会大厦Guó huì shān 国会山guó huì yì yuán 国会议员guó huì yì zhǎng 国会议长Guó jì Àò lín pǐ kè Wěi yuán huì 国际奥林匹克委员会Guó jì Àò wěi huì 国际奥委会Guó jì Bǐ huì 国际笔会Guó jì Diàn bào Diàn huà Zī xún Wěi yuán huì 国际电报电话咨询委员会Guó jì Háng kōng Lián hé huì 国际航空联合会Guó jì Háng kōng Yùn shū Xié huì 国际航空运输协会guó jì hé píng jī jīn huì 国际和平基金会Guó jì Shāng huì 国际商会guó jì shè huì 国际社会Guó jì Tǐ cāo Lián hé huì 国际体操联合会Guó jì Tián jìng Lián hé huì 国际田径联合会guó jì xié huì 国际协会Guó jì Yǔ máo qiú Lián hé huì 国际羽毛球联合会Guó jì Zú qiú Lián hé huì 国际足球联合会Guó jiā Biāo zhǔn huà Guǎn lǐ Wěi yuán huì 国家标准化管理委员会Guó jiā Diàn lì Jiān guǎn Wěi yuán huì 国家电力监管委员会Guó jiā Fā zhǎn hé Gǎi gé Wěi yuán huì 国家发展和改革委员会Guó jiā Fā zhǎn Jì huà Wěi yuán huì 国家发展计划委员会Guó jiā Jì huà Wěi yuán huì 国家计划委员会Guó jiā Jīng jì Mào yì Wěi yuán huì 国家经济贸易委员会Guó jiā Jūn pǐn Mào yì Guǎn lǐ Wěi yuán huì 国家军品贸易管理委员会Guó jiā Liú xué Jī jīn Guǎn lǐ Wěi yuán huì 国家留学基金管理委员会guó jiā shè huì zhǔ yì 国家社会主义Guó jiā Wén wù Jiàn dìng Wěi yuán huì 国家文物鉴定委员会Guó jiā wén wù wěi yuán huì 国家文物委员会guó mín yì huì 国民议会Guó wù yuàn Guó yǒu Zī chǎn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 国务院国有资产监督管理委员会Guó yǒu Zī chǎn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 国有资产监督管理委员会Hǎi jī huì 海基会Hǎi xiá Jiāo liú Jī jīn huì 海峡交流基金会Hǎi xiá Liǎng àn Guān xi Xié huì 海峡两岸关系协会Hǎi Xié huì 海协会hé huì 和会hé píng huì tán 和平会谈hēi shè huì 黑社会hòu huì wú qī 后会无期hòu huì yǒu qī 后会有期huā huì 花会Huá xīng huì 华兴会huà zhuāng wǔ huì 化妆舞会huān sòng huì 欢送会Huáng jiā Xué huì 皇家学会huì bù huì 会不会huì chǎng 会场huì dǎng 会党huì fèi 会费huì fǒu 会否huì gōng 会攻huì guǎn 会馆huì hé 会合huì hé chù 会合处huì huà 会话huì jí 会籍huì jiàn 会见huì kǎo 会考huì kè 会客huì kè shì 会客室huì lòu 会漏huì mén 会门huì méng 会盟huì miàn 会面huì mù 会幕huì qī 会期huì shāng 会商huì shè 会社huì shěn 会审huì shī 会师huì shì 会士huì shì 会试huì shì kǎo shì 会士考试huì shǒu 会首huì sǐ 会死huì suǒ 会所huì tán 会谈huì táng 会堂huì tóng 会同huì wù 会晤huì xīn 会心huì xiōng jiāo yīng 会胸鹪莺huì yàn 会厌huì yàn yán 会厌炎huì yào 会要huì yì 会意huì yì 会议huì yì shì 会议室huì yì tīng 会议厅huì yì zhǎn lǎn 会议展览huì yì zì 会意字huì yīn 会阴huì yǒu 会友huì yuán 会元huì yuán 会员huì yuán guó 会员国huì zhǎn 会展huì zhàn 会战huì zhǎng 会长huì zhǎng tuán 会长团huì zhěn 会诊huì zhòng 会众huì zi 会子jī huì 机会jī huì chéng běn 机会成本jī huì dài lái chéng gōng 机会带来成功jī huì zhǔ yì 机会主义jī jīn huì 基金会jí huì 集会jì huì 季会jì huì 际会Jì lǜ Jiǎn chá Wěi yuán huì 纪律检查委员会jì zhě huì 记者会jì zhě zhāo dài huì 记者招待会jiā huì 嘉会jiā zhǎng huì 家长会jiǎ miàn wǔ huì 假面舞会jiàn dìng wěi yuán huì 鉴定委员会jiàn wū hù zhù huì 建屋互助会jiāng huì 将会jiǎng xí huì 讲习会jiāo huì 交会jiāo huì 教会jiāo yì huì 交易会jiào huì 教会jiào yǒu dà huì 教友大会jiào yù wěi yuán huì 教育委员会Jìn lǐ huì 浸礼会Jìn xìn huì 浸信会jīng jì shè huì jí wén huà quán lì guó jì gōng yuē 经济社会及文化权利国际公约jiǔ huì 酒会jiù yè jī huì 就业机会jū wěi huì 居委会jǔ xíng huì tán 举行会谈jù huì 聚会jù jīng huì shén 聚精会神jūn wěi huì 军委会jùn huì 郡会kāi huì 开会kāi huì qí dǎo 开会祈祷kāi xiǎo huì 开小会kàn zhǔn jī huì 看准机会kě yǐ yì huì , bù kě yán chuán 可以意会,不可言传kōng xiǎng shè huì zhǔ yì 空想社会主义kuài jì zhǔn zé lǐ shì huì 会计准则理事会láo wěi huì 劳委会Lè shī huì 乐施会Lěng hú xíng zhèng wěi yuán huì 冷湖行政委员会lǐ huì 理会lǐ shì huì 理事会lì fǎ huì 立法会lì fǎ wěi yuán huì 立法委员会lì huì 例会lì huì 莅会Lián bāng Tōng xìn Wěi yuán huì 联邦通信委员会Lián hé guó Ān quán Lǐ shì huì 联合国安全理事会Lián hé guó Dà huì 联合国大会Lián hé guó Ér tóng Jī jīn huì 联合国儿童基金会lián hé huì 联合会lián huān huì 联欢会lián xí huì yì 联席会议lián yì huì 联谊会Liǎng huì 两会lín shí Àò mén shì zhèng zhí xíng wěi yuán huì 临时澳门市政执行委员会lǐng huì 领会liù fāng huì tán 六方会谈Lù dé huì 路德会Lù wěi huì 陆委会Máng yá xíng zhèng wěi yuán huì 茫崖行政委员会Měi guó Guó huì 美国国会Měi guó Guó jiā Biāo zhǔn Xué huì 美国国家标准学会Měi guó Jiāo huì 美国交会Měi guó Zhèng quàn Jiāo yì Wěi yuán huì 美国证券交易委员会mì huì 密会mì mì huì shè 秘密会社miào huì 庙会mín zú shè huì zhǔ yì 民族社会主义mǔ xì shè huì 母系社会néng shuō huì dào 能说会道nián dù dà huì 年度大会nián dù gǔ dōng dà huì 年度股东大会nián huì 年会nóng huì 农会Nóng yùn huì 农运会nú lì shè huì 奴隶社会Ō yùn huì 噢运会Ōū méng Wěi yuán huì 欧盟委员会Ōū zhōu Lǐ shì huì 欧洲理事会Ōū zhōu Yì huì 欧洲议会pāi mài huì 拍卖会pán táo shèng huì 蟠桃胜会píng yì huì 评议会pǔ shì jiào huì 普世教会qǐ yè shè huì zé rèn 企业社会责任qì chē zhǎn lǎn huì 汽车展览会qiān chàng huì 签唱会qiān qiǎng fù huì 牵强附会Qiáo wù Wěi yuán huì 侨务委员会Qīng nián huì 青年会qìng zhù huì 庆祝会qiú chǎng huì guǎn 球场会馆qiú huì 球会qū yì huì 区议会qù jī huì 觑机会Quán guó Dà huì dǎng 全国大会党quán guó dài biǎo dà huì 全国代表大会Quán guó Rén Dà Cháng Wěi huì 全国人大常委会Quán guó Rén Dà huì yì 全国人大会议Quán guó Rén mín Dài biǎo Dà huì 全国人民代表大会Quán guó Rén mín Dài biǎo Dà huì Cháng wù Wěi yuán huì 全国人民代表大会常务委员会Quán guó Yùn dòng huì 全国运动会quán huì 全会quán tǐ huì yì 全体会议Quán yùn huì 全运会qún yīng huì 群英会qún zhòng dà huì 群众大会Rén mín Dà huì táng 人民大会堂rén wén shè huì xué kē 人文社会学科Rì běn Fàng sòng Xié huì 日本放送协会róng huì 融会róng huì guàn tōng 融会贯通rù huì 入会sài huì 赛会Sài mǎ huì 赛马会sān hé huì 三合会Sān Zhōng Quán huì 三中全会Sān zì Àì guó Jiào huì 三自爱国教会Sān zì Jiào huì 三自教会sàn huì 散会shāng huì 商会shàng liú shè huì 上流社会shè huì 社会shè huì bǎo xiǎn 社会保险shè huì bǎo zhàng 社会保障shè huì dǎng 社会党shè huì děng jí 社会等级shè huì fú wù 社会服务shè huì gōng gòng lì yì 社会公共利益shè huì gōng zuò 社会工作shè huì gōng zuò zhě 社会工作者shè huì guān huái 社会关怀shè huì guān xì 社会关系shè huì huà 社会化shè huì huán jìng 社会环境shè huì jiē céng 社会阶层shè huì jīng jì 社会经济shè huì kē xué 社会科学shè huì mín zhǔ 社会民主shè huì mín zhǔ dǎng 社会民主党shè huì mín zhǔ zhǔ yì 社会民主主义shè huì míng liú 社会名流shè huì píng děng 社会平等shè huì shì yè 社会事业shè huì tuán tǐ 社会团体shè huì xíng dòng 社会行动shè huì xìng 社会性shè huì xué 社会学shè huì yǔ yán xué 社会语言学shè huì zhèng yì 社会正义shè huì zhǔ yì 社会主义Shè huì Zhǔ yì Jiào yù Yùn dòng 社会主义教育运动shè huì zhǔ yì zhě 社会主义者shè huì zǒng xū qiú 社会总需求shěng huì 省会shèng dà wǔ huì 盛大舞会shèng huì 盛会Shì bó huì 世博会shì féng qí huì 适逢其会Shì jiè Bó lǎn huì 世界博览会Shì jiè Wéi wú ěr Dài biǎo Dà huì 世界维吾尔代表大会Shì jiè Wèi shēng Dà huì 世界卫生大会Shì jiè Yě shēng Shēng wù Jī jīn huì 世界野生生物基金会Shì jiè Yùn dòng huì 世界运动会Shì jiè Zì rán Jī jīn huì 世界自然基金会shì mín shè huì 市民社会shì pín huì yì 视频会议Shì Wéi huì 世维会shì yì huì 市议会shǒu nǎo huì tán 首脑会谈shǒu nǎo huì wù 首脑会晤shǒu nǎo huì yì 首脑会议shū huì 书会shuō míng huì 说明会Sì huì 四会Sì huì shì 四会市sòng lǐ huì 送礼会Sū wéi āi Shè huì zhǔ yì Gòng hé guó Lián méng 苏维埃社会主义共和国联盟tǎo lùn huì 讨论会Tè ào huì 特奥会tè mài huì 特卖会tǐ huì 体会Tiān dì huì 天地会Tiān jīn huì yì zhuān tiáo 天津会议专条tiān shàng bù huì diào xiàn bǐng 天上不会掉馅饼Tiān zhǔ Jiào huì 天主教会tīng huì 听会tīng shěn huì 听审会tīng zhèng huì 听证会tōng qì huì 通气会tóng lè huì 同乐会Tóng méng huì 同盟会tóng yè gōng huì 同业公会Tuán jié Gōng huì 团结工会tuī jiè huì 推介会tuō bō xiū huì 托钵修会Wài jiāo Guān xì Lǐ shì huì 外交关系理事会wǎn huì 晚会wàn guó bó lǎn huì 万国博览会Wáng guó Jù huì suǒ 王国聚会所Wéi jī méi tǐ Jī jīn huì 维基媒体基金会wěi yuán huì 委员会wěi yuán huì huì yì 委员会会议Wèi lǐ Gōng huì 卫理公会wén shān huì hǎi 文山会海wú xiàn diàn guǎn lǐ wěi yuán huì 无线电管理委员会wǔ cān huì 午餐会wǔ huán huì huī 五环会徽wǔ huì 舞会wǔ huì wǔ 舞会舞wù huì 误会xiàn chǎng huì 现场会xiàn chǎng huì yì 现场会议Xiàn fǎ Jiān hù Wěi yuán huì 宪法监护委员会Xiāng gǎng Gōng huì Lián hé huì 香港工会联合会Xiāng gǎng Hóng Shí zì huì 香港红十字会Xiāng gǎng Yín háng Gōng huì 香港银行公会Xiāng gǎng Zú qiú Zǒng huì 香港足球总会xiāng huì 相会xiāng huì 香会Xiāo jī huì 消基会Xiǎo dāo huì 小刀会xiǎo kāng shè huì 小康社会xiǎo zǔ wěi yuán huì 小组委员会xié huì 协会xié shāng huì yì 协商会议xīn chǎn pǐn tuī jiè huì 新产品推介会Xīn huì 新会Xīn huì qū 新会区Xīn huì shì 新会市Xīn huì xiàn 新会县Xīn jù Tóng zhì huì 新剧同志会xīn lǐng shén huì 心领神会xīn wén fā bù huì 新闻发布会Xīng zhōng huì 兴中会xíng zhèng huì yì 行政会议xìng huì 兴会xìng huì 幸会xiōng dì huì 兄弟会xiū dào huì 修道会xiū huì 休会xiū huì 修会Xuǎn jǔ Wěi yuán huì 选举委员会xué huì 学会xué huì yuàn shì 学会院士xué sheng huì 学生会Xún shān yǐn xiū huì 郇山隐修会Yǎ lǐ Xié huì 雅礼协会Yà Tài jīng hé huì 亚太经合会Yà yùn huì 亚运会Yà zhōu Zú qiú Lián hé huì 亚洲足球联合会yán huì 延会yán tǎo huì 研讨会yǎn chàng huì 演唱会yàn huì 宴会yàn huì tīng 宴会厅Yē sū huì 耶稣会Yē sū huì 耶酥会Yē sū huì shì 耶稣会士Yē sū huì shì 耶酥会士Yē sū Jī dū Hòu qī Shèng tú Jiào huì 耶稣基督后期圣徒教会Yē sū Jī dū Mò shì Shèng tú Jiào huì 耶稣基督末世圣徒教会Yě shēng Shēng wù Jī jīn huì 野生生物基金会yè zhāo dài jiǔ huì 夜招待酒会yè zǒng huì 夜总会yī huì 一会yī huì ér 一会儿Yī lǎng Xiàn jiān huì 伊朗宪监会yī shí bàn huì 一时半会yì huì 意会yì huì 议会yì huì zhì 议会制yì mài huì 义卖会yīn yuè huì 音乐会Yīng guó Gōng chéng Jì shù Xué huì 英国工程技术学会Yīng guó Huáng jiā Xué huì 英国皇家学会Yīng guó Wén huà Xié huì 英国文化协会yíng shén sài huì 迎神赛会yǐng xiàng huì yì 影像会议yōu huì 幽会Yóu tài huì táng 犹太会堂yóu yì huì 游艺会Yú lán pén huì 盂兰盆会Yǔ huì 禹会Yǔ huì qū 禹会区yù huì 与会yù huì 预会yuán shǐ shè huì 原始社会yuán zhuō huì yì 圆桌会议yuē huì 约会yuē huì duì xiàng 约会对象yuè fèn huì yì 月份会议yùn dòng huì 运动会zài huì 再会zhǎn lǎn huì 展览会zhǎn xiāo huì 展销会Zhǎng lǎo huì 长老会zhāo dài huì 招待会zhāo pìn huì 招聘会zhǎo jī huì 找机会zhào huì 照会zhào kāi huì yì 召开会议Zhèng jiān huì 证监会zhèng jiāo huì 证交会zhèng quàn wěi yuán huì 证券委员会zhī huì 知会zhí wěi huì 执委会Zhí yè Gāo ěr fū qiú Xié huì 职业高尔夫球协会zhǐ kě yì huì , bù kě yán chuán 只可意会,不可言传Zhōng Gòng Zhōng yāng Jì lǜ Jiǎn chá Wěi yuán huì 中共中央纪律检查委员会Zhōng guó Bǎo xiǎn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 中国保险监督管理委员会Zhōng guó Cán jí rén Lián hé huì 中国残疾人联合会Zhōng guó Dì qiú Wù lǐ Xué huì 中国地球物理学会Zhōng guó Fǎ xué huì 中国法学会Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì 中国共产党中央委员会Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì Xuān chuán bù 中国共产党中央委员会宣传部Zhōng guó Guó jì Mào yì Cù jìn Wěi yuán huì 中国国际贸易促进委员会Zhōng guó Guó mín dǎng Gé mìng Wěi yuán huì 中国国民党革命委员会Zhōng guó Háng kōng Yùn shū Xié huì 中国航空运输协会Zhōng guó Jiāo tōng Yùn shū Xié huì 中国交通运输协会Zhōng guó Mín zhǔ Cù jìn huì 中国民主促进会Zhōng guó Mín zhǔ Jiàn guó huì 中国民主建国会Zhōng guó Niǎo lèi Xué huì 中国鸟类学会Zhōng guó Rén mín Duì wài Yǒu hǎo Xié huì 中国人民对外友好协会Zhōng guó Shè huì Kē xué yuàn 中国社会科学院Zhōng guó Shí yóu hé Huà xué Gōng yè Xié huì 中国石油和化学工业协会Zhōng guó tè sè shè huì zhǔ yì 中国特色社会主义Zhōng guó Tiān zhǔ jiào Àì guó huì 中国天主教爱国会Zhōng guó Tóng méng huì 中国同盟会Zhōng guó Wén xué Yì shù jiè Lián hé huì 中国文学艺术界联合会Zhōng guó Xiāo fèi zhě Xié huì 中国消费者协会Zhōng guó Yī sī lán jiào Xié huì 中国伊斯兰教协会Zhōng guó Yín háng yè Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 中国银行业监督管理委员会Zhōng guó Yóu yì jī Yóu lè yuán Xié huì 中国游艺机游乐园协会Zhōng guó Zhèng jiàn huì 中国证监会Zhōng guó Zhèng quàn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 中国证券监督管理委员会Zhōng guó Zuò jiā Xié huì 中国作家协会Zhōng huá Quán guó Fù nǚ Lián hé huì 中华全国妇女联合会Zhōng huá Quán guó Tǐ yù Zǒng huì 中华全国体育总会Zhōng huá Quán guó Zǒng gōng huì 中华全国总工会Zhōng yāng Jūn shì Wěi yuán huì 中央军事委员会zhōng yāng quán huì 中央全会Zhōng yāng Wěi yuán huì 中央委员会Zhōng yāng Zhí xíng Wěi yuán huì 中央执行委员会zhōu huì 周会zhū shì huì shè 株式会社zhuǎn huì 转会zhuǎn huì fèi 转会费zhuī dào huì 追悼会zhuī sī huì 追思会zì rán kē xué jī jīn huì 自然科学基金会Zì yóu Ruǎn jiàn Jī jīn huì 自由软件基金会zǒng huì huì zhǎng 总会会长zǒng huì sān míng zhì 总会三明治zú qiú xié huì 足球协会Zǔ guó guāng fù huì 祖国光复会Zǔ guó Hé píng Tǒng yī Wěi yuán huì 祖国和平统一委员会zǔ zhī wěi yuán huì 组织委员会Zūn yì huì yì 遵义会议zuǒ qīng jī huì zhǔ yì 左倾机会主义zuò tán huì 座谈会

kuài

giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 會.

Từ điển Trung-Anh

(1) to balance an account
(2) accountancy
(3) accounting

Từ ghép 7