Có 1 kết quả:

Huì tóng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huitong county in Huaihua 懷化|怀化[Huai2 hua4], Hunan