Có 1 kết quả:

Huì níng

1/1

Huì níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Huining county in Baiyin 白銀|白银[Bai2 yin2], Gansu