Có 1 kết quả:

Huì níng xiàn ㄏㄨㄟˋ ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huining county in Baiyin 白銀|白银[Bai2 yin2], Gansu