Có 1 kết quả:

Huì zé xiàn

1/1

Huì zé xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Huize county in Qujing 曲靖[Qu3 jing4], Yunnan