Có 3 kết quả:

chuányúnzhuàn
Âm Pinyin: chuán, yún, zhuàn
Unicode: U+4F1D
Tổng nét: 6
Bộ: rén 人 (+4 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨一一フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/3

chuán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

truyền

Từ điển Trung-Anh

Japanese variant of 傳|传

yún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to summon
(2) to propagate
(3) to transmit

zhuàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

truyện