Có 1 kết quả:

sǎn bīng

1/1

sǎn bīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

paratrooper