Có 1 kết quả:

sǎn xíng

1/1

sǎn xíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

umbrella-shaped