Có 1 kết quả:

sǎn xíng kē

1/1

sǎn xíng kē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Umbelliferae or Apiaceae, plant family containing carrot, coriander etc