Có 1 kết quả:

chuán chàng

1/1

chuán chàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pass on a song