Có 1 kết quả:

chuán rè ㄔㄨㄢˊ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) heat transfer
(2) heat transmission