Có 1 kết quả:

chuán shū méi zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

transmission medium