Có 1 kết quả:

chuán wén

1/1

chuán wén

giản thể

Từ điển phổ thông

tin đồn, lời đồn

Từ điển Trung-Anh

rumor