Có 1 kết quả:

shāng bié

1/1

shāng bié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sorrowful farewell
(2) sad goodbye