Có 1 kết quả:

shāng kǒu

1/1

shāng kǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wound
(2) cut