Có 1 kết quả:

shāng hào

1/1

shāng hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) casualties
(2) wounded soldiers