Có 1 kết quả:

shāng yuán

1/1

shāng yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wounded person