Có 1 kết quả:

shāng hán

1/1

shāng hán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

typhoid