Có 1 kết quả:

shāng hán shā mén shì jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

salmonella typhimurium