Có 1 kết quả:

shāng hán zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

typhoid