Có 1 kết quả:

shāng xīn cǎn mù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(idiom) too appalling to look at