Có 1 kết quả:

shāng huái

1/1

shāng huái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grieved
(2) full of sorrow