Có 1 kết quả:

shāng bēi

1/1

shāng bēi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sad
(2) sorrowful (literary)