Có 1 kết quả:

shāng gǎn

1/1

shāng gǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sad
(2) emotional
(3) sentimental
(4) pathos